Promotion:    ลูกค้า TMB รับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น (ขนาดปกติ 1 แก้ว)       จำนวน 1,000 สิทธิ

การรับสิทธิ์      เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 200 บาทและชำระผ่านบัตรเครดิต TMB

สาขาที่เข้าร่วมรายการ  Mezzo ทุกสาขา  (ยกเว้นสาขา Central World)              

ระยะเวลา                                    1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561