รับส่วนลด  30  บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มแก้วขนาดใหญ่ ชนิดใดก็ได้