เมซโซ่รีวอร์ด: สมัครฟรี ไม่ต้องพกบัตร/ลงแอพ
Mezzo Rewards: Register Free. No Card. No App.

สมาชิกที่เคยสมัครในระบบเดิมแล้ว
   1.
เข้าสู่หน้าสมาชิก โดยคลิกที่นี่
   2. *กรณีเข้าระบบใหม่ครั้งแรก* กดปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน?" เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ (หากเคยทำแล้ว ข้ามไปข้อ 6)
   3. กรอกที่อยู่ E-Mail ที่เคยกรอกในระบบเดิม (หากจำไม่ได้ ต้องสมัครสมาชิกใหม่)
   4. กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อให้ระบบส่ง E-Mail ไปให้
   5. เข้าสู่บัญชีเพื่อเช็ค E-Mail ที่ได้รับ และทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่
   6. ใช้ที่อยู่ E-Mail และรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบสมาชิก
ลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิก
สมัครฟรี Online ได้ตลอดเวลา ง่ายและรวดเร็ว โดยคลิกที่นี่สิทธิประโยชน์ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566)
   • รับส่วนลด 5% จากราคาปกติ (1)
   • ซื้อครบทุกๆ 25 บ รับ 1 คะแนน (2)
   • สะสมคะแนนเมื่อซื้อของในร้านเมซโซ่หรือทาง Online ผ่านเว็ป Mezzo.co และแลกคะแนนเพื่อรับเครื่องดื่มฟรี (3)
   • ในเดือนเกิด รับส่วนลด 20 % เมื่อซื้อเครื่องดื่มราคาปกติ ภายในร้าน Mezzo Coffee /  MezzoX Drip  Cafe(4)
   • โปรโมชั่น/สินค้าราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ตามที่บริษัทกำหนด
          (1) ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
          (2) คะแนนที่ได้รับ คำนวนจากยอดซื้อสุทธิ เศษที่ต่ำกว่า 25 บ ไม่สามารถเก็บไว้ได้
          (3) คะแนนสามารถแลกเป็นเครื่องดื่มฟรี ตามเงื่อนไขที่ บ. กำหนด คะแนนที่สะสมวันนี้สามารถใช้ได้พรุ่งนี้ คะแนนไม่สามารถเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด
          (4) รับส่วนลด 20 % เมื่อซื้อเครื่องดื่มราคาปกติ ภายในร้าน Mezzo Coffee /  MezzoX Drip  Cafe ( ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ) *ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวครบถ้วน และมี QRCode เพื่อใช้ scan รับสิทธิเท่านั้น

  • คะแนนแลกเครื่องดื่มฟรี

      สำหรับร้าน  Mezzo Coffee / MezzoX Drip Cafe

             40 คะแนน : แลกรับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น (ขนาดปกติ) 1 แก้ว

             50 คะแนน : แลกรับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น (ขนาดใหญ่) หรือเครื่องดื่มปั่น (ขนาดปกติ) 1 แก้ว

             60 คะแนน : แลกรับเครื่องดื่มปั่น (ขนาดใหญ่) 1 แก้ว

     

          เงื่อนไข *เฉพาะสมาชิกที่กรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนและสร้าง Qr Code เพื่อสแกนใช้สิทธิ์แลกคะแนน *เครื่องดื่มฟรีไม่รวมวิปครีมและน้ำเชื่อมพิเศษต่างๆ


Have Registered In Old System
   1. Go to member's page, by Clicking Here
   2. *If logging in the New System for the 1st time* click on "Forgot Password" to set a new password (if you have done this, skip to step 6.)
   3. Enter the E-Mail address provided before (if forgotten, you have to register as a new member)
   4. Click on "Submit", for the system to send an E-Mail
   5. Login that E-Mail account, then follow instructions to set a new password.
   6. Use the E-Mail address & new password to login your account.
Have Never Registered
Register online now, quick & easy, by Clicking Here                                                                               

Rewards & Benefits (From 01 January 2023 to 31 December 2023)
    • Receive 5 % discount from regular prices (1)
    • Get 1 points, for every 25 ฿ purchase (2)
    • Collect points on each purchase at Mezzo Cafe or Online Store via Mezzo.co. Redeem points for Free Drink (3)
    • Birth Month Special: Discount 20 %  for regular price drinks at Mezzo Coffee / MezzoX Drip Cafe   (4)
    • Members Only special prices / discount
           (1) Can not be combined w. other promotions
           (2) Points are calculated from net purchase, after all discounts. Amount less than 25฿ will be discarded.
           (3) Points may be redeemed for Free Drink, according to promotion details. Points collected today may be used tomorrow. Points can not be exchanged for cash.
           (4) Discount 20 %  for regular price drinks at Mezzo Coffee / MezzoX Drip Cafe  (
unlimited times) *Only for members who have filled out personal info., and have personal QRCode available for scanning.

   • Redeem points for Free Drink

     Mezzo Coffee / MezzoX Drip Cafe

          40 Points = Hot or Iced Drink (Regular Size) 1 cup              

          50 Points = Hot or Iced Drink (Large Size) or Frappe Drink (Regular Size) 1 cup      

          60 Points = Frappe Drink (Large Size) 1 cup       

   

*Only for members who have filled out personal info., and have personal QRCode available for scanning.

*Free Drink does not include whipped cream and any special syrups        

คำถามที่พบบ่อย Frequently Asked Questions:
    Q: ระบบสมาชิกใหม่ต่างจากเดิมอย่างไร? How is this new membership system different from the old one?
ในระบบเมซโซ่รีวอร์ดใหม่นี้ สมาชิกสมัครเพียงครั้งเดียวสามารถสะสมคะแนนที่ร้านเมซโซ่และจากการสั่งซื้อ online ในเว็ปไซท์ได้ นอกจากนั้นยังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกเครื่องดื่มฟรี/ส่วนลด/ของพรีเมี่ยมอื่นๆ และยังได้รับเครื่องดื่มฟรีพร้อมสิทธิพิเศษในวันเกิดด้วย In this new Mezzo Rewards, you only register once to collect points at all Mezzo Cafes and from online purchase.  A member can then redeem the points for Free Drinks/Discount/Premium Items, and is entitled to a Free Drink/Extra Benefits on his/her Birthday.
    Q: Pin Code คืออะไร? What is Pin Code?
รหัสส่วนตัว (Pin Code) คือรหัสที่สมาชิกกำหนดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง QRCode เปรียบเสมือนรหัสที่ใช้คู่กับบัตร ATM  เพราะฉะนั้นไม่ควรให้ผู้อื่นรู้เป็นอันขาด Personal code (Pin Code) is a special code set by the member, and is combined with other information to create a QRCode. It is similar to the PIN for a bank’s ATM card, so you should keep it a secret.
    Q: หลังจากเปลี่ยนรหัสส่วนตัว (Pin Code) ในข้อมูลสมาชิก ทำไมถึงใช้ QRCode เดิมที่ save ไว้เป็นรูปภาพไม่ได้? After changing the Pin Code, why is my QRCode not working any more?
เพราะว่า Pin Code เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง QRCode หากสมาชิกได้แก้ไข Pin Code ก็ต้องใช้ QRCode ที่ระบบได้สร้างขึ้นใหม่ Because the Pin Code is used to create QRCode. If it is modified, you have to use the new QRCode the system has generated.
    Q: QRCode ส่วนตัวเอาไว้ทำอะไรได้บ้าง? What is QRCode used for?
สมาชิกสามารถใช้ QRCode ในการสะสมและแลกคะแนนเป็นสินค้า/ส่วนลดต่างๆ คุณสามารถ save รูป QRCode ไว้เพื่อสะดวกในการให้พนักงานแสกน เนื่องจากคะแนนที่สะสมเปรียบเสมือนเงินสดในร้านเมซโซ่ คุณจึงไม่ควรส่งรูป QRCode ต่อให้ผู้อื่น Members can use QRCode for collecting and redeeming points for products/discounts. You can save the QRCode as a picture, so it’s easier to show it to the cashier. Since the points collected are equivalent to cash at Mezzo, you should not send your QRCode picture to anyone.
    Q: สมัครสมาชิกแล้ว แต่ทำไมระบบไม่มี QRCode ให้? After the registration, why do I not have a QRCode?
หากกรอกข้อมูลไม่ครบทุกช่อง ระบบจะไม่สามารถสร้าง QRCode ส่วนตัวได้ If you have not filled out all the information required, they system will not create a QRCode.
    Q: เคยสมัครสมาชิกในระบบเก่า แต่จำที่อยู่ E-Mail ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร? I have registed in the old membership system, but don’t remember the E-Mail address, what should I do?
หากจำ E-Mail ที่เคยให้ไว้ไม่ได้ จำเป็นต้องสมัครใหม่ If you do not remember the E-Mail address, you need to register on the new system.
    Q: หลังจากสมัครสมาชิกใหม่ ต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะใช้ที่ร้านได้? After registering as a new member, how long does it take before I can use it?
คุณสามารถยื่น QRCode ให้พนักงานสแกนเพื่อสะสมคะแนนได้ทันที After registration is completed, you can show your QRCode to collect points right away.
    Q: คะแนนจากการซื้อสินค้าในวันนี้ สามารถแลกใช้ได้เลยหรือไม่? Can I redeem the points on the same day I collect them?
คะแนนจากการซื้อสินค้าในวันนี้ จะสามารถใช้ได้ในวันถัดไปเท่านั้น The points will be redeemable one day after they are collected.
    Q: ชาวต่างชาติไม่มีบัตรประชาชน สามารถสมัครสมาชิกได้หรือไม่? Without a Thai ID Card, can a foreigner apply to be a member?
ชาวต่างชาติสามารถใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง (passport) ในการสมัครสมาชิก A foreigner can apply by using the passport number.


* บ. เมซโซ่ จก ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสม/แลกคะแนน โปรโมชั่น และส่วนลดต่างๆ รวมทั้งกำหนดวันหมดอายุของสมาชิกและคะแนนสะสมใหม่ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า *

* Mezzo Co., Ltd. reserves the rights to modify all the rules/conditions for collecting/redeeming points, promotion, discount; and expiration date of points and membership status without prior notice. *