Promotion:     จ่ายเพียง 19 บาท รับฟรี เครื่องดื่มร้อนหรือเย็น(ขนาดปกติ)  1 แก้ว


การรับสิทธิ์:     1. กดแลกผ่าน  Krungsri Prime Mobile Application โชว์โค้ด เพื่อรับสิทธิ์

                      2. พนักงานสาขานำโค้ดที่ได้รับ คีย์เข้าระบบหลังบ้านของ Buzzebees

สาขาที่เข้าร่วมรายการ: Mezzo ทุกสาขา         (ยกเว้นสาขา Central World)        

ระยะเวลา:     1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561