Promotion :       ลูกค้า AIS Serenade เมื่อซื้อเครื่องดื่มทุกชนิด (แก้วใหญ่) 1 แก้ว  รับฟรี เครื่องดื่ม ร้อนหรือเย็น (แก้วปกติ) 1 แก้ว

ระยะเวลา :              วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สาขาที่ร่วมรายการ:   ทุกสาขา

การใช้สิทธิ์ :           1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / เดือน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. กรุณาแสดงรหัสในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนการรับสิทธิ์

2. 1 เลขหมาย / 1 สิทธิ์ /1 เดือน

3. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด

4. จำนวนจำกัด 15,000 สิทธิ์/เดือน

5. เครื่องดื่มแถมฟรี ร้อนหรือเย็น แก้วขนาดปกติ ต้องมีราคาเท่ากัน หรือ ต่ำกว่า แก้วซื้อ

6. เครื่องดื่มแถมฟรี ไม่รวมการเพิ่มวิปครีม, น้ำเชื่อมพิเศษ, ท๊อปปิ้ง

7. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนขนาดเครื่องดื่มแถมฟรีเป็นแก้วใหญ่ได้ โดยชำระเงินเพิ่ม 20 บาท/แก้ว ที่สาขา