มาเป็นคู่ อร่อยเป็นคู่ 
ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักด้วย “Value Sets” ชวนคนรักแวะพักที่เมซโซ่กันนะคะ

เซ็ตที่ 1 :

1 Hot Drink(R) + 1 Bakery (109 บาท)
เครื่องดื่มร้อน(ขนาดปกติ) 1 แก้ว เลือกได้ดังนี้
-Hot Espresso
-Hot Americano
-Hot Tea
-Hot Milk
เบเกอรี่ 1 ชิ้น เลือกได้ดังนี้
-Sandwhich Tuna
-Sandwhich Ham Cheese
-Croissant Almond
-Croissant Salted Egg Lava
-Croissant Spinach Cheese
-Croissant Chocolate

-Brownie Dark Choc
-Brownie Black and White
-Brownie Blueberry Cheese
-Brownie Macadamia
-Brownie Almond
-Butter Cake Marble
-Butter Cake Banana Watnut
-Butter Cake Vanilla

เซ็ตที่ 2 :

1 Hot Drink(R) + 1 Bakery (119 บาท)
เครื่องดื่มร้อน(ขนาดปกติ) 1 แก้ว เลือกได้ดังนี้
-Hot Cappuccino
-Hot Latte
-Hot Chocolate
-Hot Matcha
-Hot Caramel Mac

เบเกอรี่ 1 ชิ้น เลือกได้ดังนี้
-Sandwhich Tuna
-Sandwhich Ham Cheese
-Croissant Almond
-Croissant Salted Egg Lava
-Croissant Spinach Cheese
-Croissant Chocolate

-Brownie Dark Choc
-Brownie Black and White
-Brownie Blueberry Cheese
-Brownie Macadamia
-Brownie Almond
-Butter Cake Marble
-Butter Cake Banana Watnut
-Butter Cake Vanilla

เซ็ตที่ 3 :

Iced Drink(R) + 1 Bakery (119 บาท)
เครื่องดื่มเย็น(ขนาดปกติ) 1 แก้ว สามารถเลือกได้ทุกเมนูของเครื่องดื่มเย็น

เบเกอรี่ 1 ชิ้น เลือกได้ดังนี้
-Brownie Dark Choc
-Brownie Black and White
-Brownie Blueberry Cheese
-Brownie Macadamia
-Brownie Almond
-Butter Cake Marble
-Butter Cake Banana Watnut
-Butter Cake Vanilla

เซ็ตที่ 4 :

1 Iced Drink(R) + 1 Bakery (129บาท)
เครื่องดื่มเย็น(ขนาดปกติ) 1 แก้ว สามารถเลือกได้ทุกเมนูของเครื่องดื่มเย็น

เบเกอรี่ 1 ชิ้น เลือกได้ดังนี้
-Sandwhich Tuna
-Sandwhich Ham Cheese
-Croissant Almond
-Croissant Salted Egg Lava
-Croissant Spinach Cheese
-Croissant Chocolate

เซ็ตที่ 5 : Sweet Set 149 บาท
1 Hot/Iced Drink(R) + 1 Bakery
เครื่องดื่มร้อน หรือเครื่องดื่มเย็น(ขนาดปกติ) 1 แก้ว สามารถเลือกได้ทุกเมนูของเครื่องดื่มร้อน หรือเครื่องดื่มเย็น

เบเกอรี่ 1 ชิ้น สามารถเลือกได้ดังนี้
-Cake รสชาติใดก็ได้
-Cookies รสชาติใดก็ได้
-Butter Fly Pie รสชาติใดก็ได้
-Crispy Brownie รสชาติใดก็ได้

เซ็ตที่ 6 : Meal 169 บาท

1 Hot/Iced Drink(R) + 1 Bakery
เครื่องดื่มร้อน หรือเครื่องดื่มเย็น(ขนาดปกติ) 1 แก้ว สามารถเลือกได้ทุกเมนูของเครื่องดื่มร้อน หรือเครื่องดื่มเย็น

เบเกอรี่ 1 ชิ้น สามารถเลือกได้ดังนี้
-Waffle Sandwhich Ham
-Waffle Sandwhich Tuna
-Waffle Sandwhich Chicken
-Croissant Sandwhich Ham
-Croissant Sandwhich Tuna
-Croissant Sandwhich Chicken


เงื่อนไข : 

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลด , โปรโมชั่นอื่น หรือแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด             

-  สมาชิกรับคะแนนสะสมจากยอดซื้อ 25 บาท = 1 คะแนน

- สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ Mezzo ทุกสาขา