สมาชิกเมซโซ่ซื้อสินค้าราคาปกติทุกชนิด ที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 75 บาท 2 ชิ้นขึ้นไปที่หน้าร้าน

รับฟรี เครื่องดื่มเมนู ชามะนาวเย็น หรือชาไทยเย็น ขนาดปกติ 1 แก้ว

- ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

เงื่อนไข
-สำหรับลูกค้าสมาชิกที่หน้าร้านเท่านั้น
-สำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติทุกชนิด ที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 75 บาท 2 ชิ้นขึ้นไป ที่หน้าร้านเท่านั้น รับฟรี เครื่องดื่มเมนู ชามะนาวเย็น หรือชาไทยเย็น ขนาดปกติ 1 แก้ว มูลค่า 75 บาท
-เครื่องดื่มแก้วที่รับฟรี สามารถเพิ่มขนาดเครื่องดื่มเป็นแก้วใหญ่ได้ โดยคิดราคาเพิ่ม Upsize +20 บาท/ แก้ว
-1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
-ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับ Promotion, ส่วนลด, สินค้าแถมฟรีอื่นๆ หรือทอนเป็นเงินสด
-รับสิทธิ์ได้ที่ร้าน Mezzo ทุกสาขา (สามารถเช็คสาขา Mezzo ได้ที่ : https://www.mezzo.co/store-listing)
-เครื่องดื่มฟรีไม่รวมน้ำเชื่อมพิเศษ วิปครีม หรือ Topping
-สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้ ( 25 บาท = 1 คะแนน)

-สินค้าภายในร้านราคาเริ่มต้น 35 บาท - 990 บาท