ลูกค้าบัตรเครดิต KTC ใช้คะแนน 499 คะแนน

แลกรับเครื่องดื่มเย็น(ขนาดปกติ) 1 แก้ว มูลค่า 75 บาท - 95 บาท

-ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

-สาขาที่ร่วมรายการ : เมซโซ่ทุกสาขา (เช็คสาขาได้ที่ : https://www.mezzo.co/store-listing )

-วิธีการรับสิทธิ์ : รับสิทธิ์ผ่านแอป KTC MOBILE เท่านั้น (https://www.ktc.co.th/onlineservice/ktcmobile)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
-รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ณ ร้าน Mezzo สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
-รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“ สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“ คะแนน”) เท่านั้นยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
-ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ใช้คะแนน KTC FOREVER เพื่อแลกรับสินค้าที่ร่วมรายการผ่านทาง KTC Mobile Application ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
-คะแนน KTC FOREVER จะถูกทำการหักออกจากคะแนนของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
-ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนเพียงพอกับยอดแลกคะแนนที่กำหนดเท่านั้นในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนไม่เพียงพอไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
-การแลกคะแนน KTC FOREVER รายการนี้เมื่อทำรายการสำเร็จไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนคะแนนได้ทุกกรณี
-กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02 123 5000