Buy 1 Get 1 Free : เครื่องดื่มกลุ่ม Energy Jelly ทุกชนิด ทุกขนาด 

(ซื้อเครื่องดื่มกลุ่ม Energy Jelly ทุกชนิด ทุกขนาด 1 แก้ว แถมฟรี เครื่องดื่มกลุ่ม Energy Jelly ทุกชนิด ทุกขนาด)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 5 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65

วิธีรับสิทธิ์ : เพียงแจ้งเบอร์สมาชิกแก่พนักงานหน้าร้าน

เงื่อนไข :

- เฉพาะลูกค้าสมาชิก และ ไม่จำกัดสิทธิ์ / บิล

- สำหรับการซื้อสินค้ากลุ่ม Energy Jelly ทุกชนิด ทุกขนาด (สินค้ากลุ่ม Energy Jelly  ได้แก่ Lemon Matcha Energy Jelly ,Americano Energy Jelly , Lemon Black Tea Energy Jelly)

- ราคาเครื่องดื่มกลุ่ม Energy Jelly เริ่มต้น 85 บาท – 105 บาท

- สินค้าแถมฟรี จะเป็นแก้วที่ราคาเท่ากันหรือต่ำกว่า แก้วที่ซื้อ 

- เครื่องดื่มแถมฟรี ไม่รวมค่าวิปครีม, น้ำเชื่อมพิเศษ, ท๊อปปิ้ง

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด

- สมาชิกเมซโซ่จะได้รับคะแนนสะสมจากยอดซื้อ ทุก 25 บาท = 1 คะแนน