เซ็ต กุมิ กุมิเจลลี่ 3 ซอง
ราคาเพียง 30 บ. (จากปกติ 36 บ.)

-ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 65 - 30 เม.ย.65

เงื่อนไข
-เซ็ตกุมิ กุมิ เจลลี่ 3 ซอง (เลือกรสชาติใดก็ได้)
-ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อ 1 บิล
-ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
-สำหรับการสั่งซื้อที่หน้าร้านเท่านั้น
-สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้ (25 บ. = 1 คะแนน)