แฟรนไชส์ MEZZO COFFEE

แฟรนไชส์สาขา บางคล้า (ฉะเชิงเทรา)


แฟรนไชส์สาขา บางกรวย
Q: Does Mezzo franchise domestically & internationally? ร้าน Mezzo มีขาย Franchise ในเมืองไทย และต่างประเทศหรือไม่?

A: Yes, we do offer a Franchising Program. Here are the overall details:
   Outside Of Bangkok: Starting with a Single Store, then expand to Multi Stores within a province.
   In Bangkok: Franchising is available only if you own the property to open the store.
If you are interested, please send us Pictures and Location of the proposed Mezzo Cafe; along with your Name, Address, Tel. No., E-Mail, and the Territory of your interests. Thank you.
Note: Mezzo does not have a policy to find locations, or to recruit employees for the franchisee.


ทางบริษัทฯ มีนโยบายมอบสิทธิ์เพื่อเปิดร้านเมซโซ่ โดยรูปแบบของระบบ Franchise มีดังนี้
   ต่างจังหวัด: เริ่มต้นจากการเปิด 1 สาขา (Single Store) และขยายสาขาเพิ่มเป็นหลายสาขา (Multi Stores) เพื่อให้มีรายได้และผลกำไรเหมาะสมกับการบริหารงานแบบมืออาชีพ
   ในกรุงเทพฯ: นโยบายของบริษัทฯ คือเปิดสาขาเอง แต่หากผู้ใดมีพื้นที่เป็นของตนเองและมีความพร้อม ทางเมซโซ่ก็ยินดีพิจารณา

หากคุณมีความสนใจ กรุณาส่ง รูปภาพของสถานที่เปิดร้าน และตำแหน่งบนแผนที่ พร้อมทั้ง ชื่อ/นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร E-Mail และจังหวัด/พื้นที่ๆ คุณสนใจมาทางอีเมล์ ขอบคุณค่ะ
หมายเหตุ: เมซโซ่ไม่มีนโยบายในการสรรหาพื้นที่เปิดร้าน หรือสรรหาพนักงานให้กับแฟรนไชส์ซี


E-Mail:  info@mezzo.co.th