โปรโมชั่นที่ 1 : ใช้ Mezzo Reward 50 คะแนน

แลกรับเครื่องดื่มกลุ่ม Whipped Cheese Crunchy

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

สมาชิก Mezzo ใช้ Mezzo Reward 50 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มกลุ่ม Whipped Cheese Crunchy ขนาดปกติ 1 แก้ว รสชาติใดก็ได้ (จากปกติใช้ 80 คะแนน)

ราคาเครื่องกลุ่ม Whipped Cheese Crunchy ขนาดปกติ ตั้งแต่ 90 บาท - 95 บาท

รับสิทธิ์ได้ที่ร้าน Mezzo ทุกสาขา ยกเว้นสาขาปั๊ม Esso ฉะเชิงเทรา )เช็คสาขาได้ที่ : https://www.mezzo.co/store-listing)

วิธีการรับสิทธิ์ : แสดง qr code สมาชิกสำหรับรับสิทธิ์

เงื่อนไข

-สำหรับสมาชิกเมซโซ่เท่านั้น

-สำหรับลูกค้าสมาชิกที่ซื้อสินค้าราคาปกติเท่านั้น

-ใช้คะแนนสมาชิก 50 คะแนน แลกรับรับเครื่องดื่มกลุ่ม Whipped Cheese Crunchy ขนาดปกติ 1 แก้ว รสชาติใดก็ได้ (จากปกติใช้ 80 คะแนน) 

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
-ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อใบเสร็จ
- สมาชิกเมซโซ่ สามารถสะสมคะแนนจากยอดซื้อหลังหักส่วนลด ทุก 25 บาท = 1 คะแนน
- เครื่องดื่มไม่รวมน้ำเชื่อมพิเศษ วิปครีม และ Topping (ซื้อเพิ่มได้)

_________________________________________________________________________________________

โปรโมชั่นที่ 2 : You Are Special To Me

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

สมาชิกเมซโซ่ รับฟรี Iced Chocolate ขนาดปกติ 1 แก้ว (มูลค่า 85 บาท) หรือ Iced Honey Americano ขนาดปกติ 1 แก้ว (มูลค่า 85 บาท) เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติครบ 180 บาท

รับสิทธิ์ได้ที่ร้าน Mezzo ทุกสาขา ยกเว้นสาขาปั๊ม Esso ฉะเชิงเทรา )เช็คสาขาได้ที่ : https://www.mezzo.co/store-listing)

งื่อนไข

-สำหรับสมาชิกเมซโซ่เท่านั้น

-สำหรับลูกค้าสมาชิกที่ซื้อสินค้าราคาปกติเท่านั้น

- ฟรี Iced Chocolate ขนาดปกติ 1 แก้ว (มูลค่า 85 บาท) หรือ Iced Honey Americano ขนาดปกติ 1 แก้ว (มูลค่า 85 บาท) เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติครบ 180 บาท

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
- จำกัดสิทธิ์ 1 แก้ว / 1 บิล
- สมาชิกเมซโซ่ สามารถสะสมคะแนนจากยอดซื้อหลังหักส่วนลด ทุก 25 บาท = 1 คะแนน
- เครื่องดื่มไม่รวมน้ำเชื่อมพิเศษ วิปครีม และ Topping (ซื้อเพิ่มได้)

_________________________________________________________________________________________

โปรโมชั่นที่ 3 : Special Price

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

สมาชิกเมซโซ่ ซื้อ Iced Mezzo ขนาดปกติ 1 แก้ว ราคาเพียง 60 บาท (จากปกติ 85 บาท)

รับสิทธิ์ได้ที่ร้าน Mezzo ทุกสาขา ยกเว้นสาขาปั๊ม Esso ฉะเชิงเทรา )เช็คสาขาได้ที่ : https://www.mezzo.co/store-listing)

งื่อนไข

-สำหรับสมาชิกเมซโซ่เท่านั้น

-สำหรับลูกค้าสมาชิกที่ซื้อสินค้าราคาปกติเท่านั้น

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
- ไม่จำกัดจำนวนซื้อต่อเดือน
- สมาชิกเมซโซ่ สามารถสะสมคะแนนจากยอดซื้อหลังหักส่วนลด ทุก 25 บาท = 1 คะแนน
- เครื่องดื่มไม่รวมน้ำเชื่อมพิเศษ วิปครีม และ Topping (ซื้อเพิ่มได้)

-สามารถเพิ่มขนาดเป็นแก้วใหญ่โดยเพิ่มเงิน 20 บาทได้