Promotion :    เครื่องดื่มแก้วที่  2  ลด  50 %  ( จำกัด 5,000 สิทธิ์)

ระยะเวลา   วันที่15 มิถุนายน 2561  – วันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือ จนกว่าจะครบ 5,000 สิทธิ์

สาขาที่ร่วมรายการ:      รพ.ไทยนครินทร์ ชั้น L และ ชั้น 3