• ซื้อเครื่องดื่มทุกชนิด ทุกขนาด ครบ  10  แก้ว รับฟรี เครื่องดื่ม ร้อน/เย็น (ขนาดปกติ)  1  แก้ว
  • ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มราคาปกติ 1 แก้ว  รับสติ๊กเกอร์  1  ดวง  สะสมครบ 10 ดวง แลกรับฟรี เครื่องดื่มร้อนหรือเย็น ขนาดปกติ  1 แก้ว