If you don't see the info. you need, feel free to send the question to us.
หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการ กรุณาส่งคำถามของคุณมาให้เรา   该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Q: (for new Members) What happens to my points if I don't Login and fill out my mailing address before this accumulation period ends? (สำหรับสมาชิกใหม่) จะเกิดอะไรกับคะแนนสะสมของฉันในกรณีที่ยังไม่ได้ล๊อกอินเข้าไป และกรอกที่อยู่ก่อนรอบสะสมนี้จบสิ้นลง?

A: We are sorry to say that you will not get your prize(s) for this accumulation period.

เราต้องขอโทษด้วยค่ะ ที่คุณจะไม่ได้รับของรางวัลจากรอบสะสมนี้

Q: Beside communicating with Members, does Mezzo share Members' personal information with other companies? นอกจากติดต่อสมาชิกแล้ว เมซโซ่นำข้อมูลของสมาชิกไปให้ผู้อื่น/บริษัทอื่นๆ หรือไม่?

A: We strictly keep all the Memeber Data for internal use only, and do not share it with anyone. เราใช้ข้อมูลของสมาชิกทุกคนเพื่อการติดต่อจากเมซโซ่เท่านั้น และจะไม่แบ่งปันกับผู้อื่นเป็นอันขาด

Q: Can I buy the roasted coffee beans at the stores? Mezzo มีจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วที่หน้าร้านหรือไม่?

A: We sell the roasted coffee beans at all Mezzo locations. At your request, our staff are happy to grind the beans while you wait.
คุณสามารถซื้อเมล็ดกาแฟได้ที่ร้าน Mezzo ทุกสาขา และหากคุณต้องการ พนักงานของเรายินดีที่จะบดให้คุณในขณะที่คุณรอ

Q: Does Mezzo franchise domestically & internationally? ร้าน Mezzo มีขาย Franchise ในเมืองไทย และต่างประเทศหรือไม่?

A: Yes, we do offer a Franchising Program.  Here are the overall details
Outside Of Bangkok:  Starting with a Single Store, then expand to Multi Stores within a province.
In Bangkok:  Franchising is available only if you own the property to open the store.

If you are interested, please send us your Name, Address, Tel. No., E-Mail, and the Territory of your interests. Thank you.

ทางบริษัทฯ มีนโยบายมอบสิทธิ์เพื่อเปิดร้านเมซโซ่  โดยรูปแบบของระบบ Franchise มีดังนี้
ต่างจังหวัด:  เริ่มต้นจากการเปิด 1 สาขา (Single Store) และขยายสาขาเพิ่มเป็นหลายสาขา (Multi Stores) เพื่อให้มีรายได้และผลกำไรเหมาะสมกับการบริหารงานแบบมืออาชีพ
ในกรุงเทพฯ:  นโยบายของบริษัทฯ คือเปิดสาขาเอง แต่หากผู้ใดมีพื้นที่เป็นของตนเองและมีความพร้อม ทางเมซโซ่ก็ยินดีพิจารณา

หากคุณมีความสนใจ กรุณาส่ง ชื่อ/นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร E-Mail และจังหวัด/พื้นที่เปิดร้านในกรุงเทพฯ ที่คุณเป็นเจ้าของมาทางอีเมล์  ขอบคุณค่ะ

E-Mail: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Q: How long can "Mezzo Milk" be stored? "นมเมซโซ่"เก็บได้นานเท่าไหร่?

A: With proper care - being kept in a cool dry place, it can be kept for up to 1 year, before opening.
After opening, it must be refrigerated, and can be stored for about 3 weeks.

หากเก็บรักษาอย่างถูกวิธี - ในที่แห้งและไม่ร้อน จะสามารถเก็บได้ 1 ปี ก่อนเปิดกล่อง
หลังจากเปิดใช้ ต้องเก็บในตู้เย็น และสามารถเก็บได้ประมาณ 3 สัปดาห์

Q: How long can the "MezzoX" products be stored? ผลิตภัณฑ์ MezzoX เก็บได้นานเท่าไหร่?

  A: With proper care - being kept in a cool dry place, they can be kept for up to 1 year.
  And due to the fact that each serving is individually sealed, the small packets will still last a long time, even though the large bag has been opened.

  หากเก็บรักษาอย่างถูกวิธี - ในที่แห้งและไม่ร้อน จะสามารถเก็บได้ 1 ปี
  และเนื่องจากได้แบ่งบรรจุเป็นซองเล็กเพื่อสะดวกในการปรุงครั้งละ 1 แก้ว ถึงแม้ว่าจะเปิดซองใหญ่แล้ว ซองเล็กก็ยังสามารถเก็บรักษาได้

  Q: How should I store Mezzo's fresh baked products? ควรเก็บผลิตภัณฑ์อบสดของร้าน Mezzo อย่างไรจึงได้คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุด?

  A: Mezzo products are made with the best ingredients imported from all over the world, and baked fresh daily. No preservatives are used, please keep in an air-tight container, in a cool place. "Brownie, Cheese Brownie, Butter Cake, Cake must be stored in a refrigerator."
  ผลิตภัณฑ์ของ เมซโซ่ ทำจากวัตถุดิบเกรด A ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และอบสดทุกวัน เนื่องจากไม่มีสารกันเสีย กรุณาเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ในที่อากาศไม่ร้อน "บราวนี่, ชีส บราวนี่, บัตเตอร์เค้ก, เค้ก ต้องเก็บในตู้เย็น"

  Q: How to apply to become a Mezzo Member? ขั้นตอนการสมัครสมาชิกมีอะไรบ้าง?

  A: Only a few simple steps (Free Application):

  • Apply online at www.mezzo.co/members/
  • Login to your account, to fill out the remaining information.
  • After about 1 week, you will be able to use your mobile number at all Mezzo locations (during special promotions for members)

  ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน (สมัครฟรี):

  • สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.mezzo.co/members/
  • ล๊อกอินเพื่อกรอกข้อมูลส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
  • หลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์ คุณสามารถแจ้งเบอร์โทรก่อนการสั่งซื้อที่ร้านเมซโซ่ทุกสาขา (ในกรณีที่มีส่วนลดพิเศษหรือสะสมคะแนนสำหรับสมาชิก)

  Q: Is the product quality delivered by the Post Office/EMS the same as the ones at the store? คุณภาพของขนมที่ส่งมาทาง ไปรษณีย์/EMS จะเหมือนซื้อที่หน้าร้านหรือไม่?

  A: We guarantee the quality of all our products, no matter how you purchase them. Simply for the following reasons:

  • We only sell online the products that are not easily damaged, whether by force or temperature. For examples, we don't sell cakes, brownies, etc.
  • We pack the freshest products using great care in a thick carton box, filled with foam pieces, bubbles, or shreded paper. So the products you receive are in the same state as when they left our kitchen.
  • We recommend shipping via EMS, so you receive the package the next day. (only if ordered & payment made before 10:00am, and the products are available)

  เรารับประกันผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะซื้อผ่านช่องทางใดก็ตาม เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้:

  • เราเลือกส่งเฉพาะสินค้าที่ไม่เสียหายง่ายๆ ไม่ว่าจะด้วยแรงกระแทกหรือด้วยอากาศร้อน ตัวอย่างเช่น เราไม่ส่ง เค้ก หรือ บราวนี่ ทางไปรษณีย์
  • เราบรรจุสินค้าที่สดใหม่ในกล่องที่หนา ด้วยความระมัดระวังที่สุด และรองด้วยโฟม ถุงลมเล็กๆ หรือเศษกระดาษเพื่อป้องกันการกระแทก เพราะฉนั้นสิ่งที่คุณได้รับก็จะมีสภาพดีเหมือนตอนที่เราส่งออกไป
  • เราแนะนำให้คุณส่งด้วยบริการ EMS เพื่อคุณจะได้รับสินค้าในวันถัดไป (ต้องสั่งซื้อและชำระเงินก่อน 10:00 เช้าเท่านั้น และสินค้าไม่ขาดในสต๊อคด้วย)