• 1
 • 1
 • 1


บริษัท เมซโซ่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสด เบเกอร์รี่ อาหารว่าง และชุดของขวัญ ในนาม Mezzo (เมซโซ่) ปัจจุบันมี 70 กว่าสาขาในกรุงเทพฯ ชลบุรี อยุธยา  เรากำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น รักงานขาย/บริการ และพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าไปกับเรา

สนใจสมัครได้ที่ร้านเมซโซ่ทุกสาขา ส่งเอกสารสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองที่:
บ. เมซโซ่ จำกัด (ใกล้ตึกการบินไทยสำนักงานใหญ่ บนถนน วิภาวดี-รังสิต)

66 ถ. วิภาวดี-รังสิต ซ. 20 (ซ. ทรงสะอาด) จอมพล จตุจักร กทม 10900
T: 08-6325-6017  0-2690-7750 (-2)  F: 0-2690-7753
E-Mail:  该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

 


  Asst. Area Manager / Area Manager ผู้ช่วยผู้จัดการเขต / ผู้จัดการเขต

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีภาวะการเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - รักงานขายและบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการจัดการ อย่างน้อย 4 ปี
ราย ละเอียดงาน: เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และผลประกอบการด้านการเงินของหลายๆ สาขาที่รับผิดชอบ ต้องเป็นผู้ที่รักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกๆ ร้านอย่างสูงสุดตลอดเวลา ต้องรักษาและดำเนินตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับทุกๆ อย่างของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ และส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ต้องสามารถเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ ชี้แนะ และคำปรึกษา เพื่อให้ทีมงานของตนแต่ละคน มีการทำงานร่วมกัน และเกิดการพัฒนาการทำงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จโดยรวมของบริษัทฯ

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentives), ของขวัญวันเกิด, เบี้ยขยัน, เงินค่าตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานต่างสาขา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

  Management Trainee ผู้จัดการร้านฝึกหัด

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - รักงานขายและบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
รายละเอียดงาน: ดูแลให้การบริการ และสินค้าในร้านได้รับมาตรฐาน รวมถึงกำกับดูแลทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentives), ของขวัญวันเกิด, เบี้ยขยัน, เงินค่าตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานต่างสาขา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

   Store Staff พนักงานประจำร้าน

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - รักงานขายและบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentives), ของขวัญวันเกิด, เบี้ยขยัน, เงินค่าตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานต่างสาขา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

  Technician & Maintenance Staff เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างและซ่อมบำรุง

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา - ปวช ขึ้นไป
 • หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสายงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถขับขี่รถจักยานยนต์/รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานนอกเวลา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด