If you don't see the info. you need, feel free to send the question to us.
หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการ กรุณาส่งคำถามของคุณมาให้เรา   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Q: (for new Members) What happens to my points if I don't Login and fill out my mailing address before this accumulation period ends? (สำหรับสมาชิกใหม่) จะเกิดอะไรกับคะแนนสะสมของฉันในกรณีที่ยังไม่ได้ล๊อกอินเข้าไป และกรอกที่อยู่ก่อนรอบสะสมนี้จบสิ้นลง?

A: We are sorry to say that you will not get your prize(s) for this accumulation period.

เราต้องขอโทษด้วยค่ะ ที่คุณจะไม่ได้รับของรางวัลจากรอบสะสมนี้

Q: Beside communicating with Members, does Mezzo share Members' personal information with other companies? นอกจากติดต่อสมาชิกแล้ว เมซโซ่นำข้อมูลของสมาชิกไปให้ผู้อื่น/บริษัทอื่นๆ หรือไม่?

A: We strictly keep all the Memeber Data for internal use only, and do not share it with anyone. เราใช้ข้อมูลของสมาชิกทุกคนเพื่อการติดต่อจากเมซโซ่เท่านั้น และจะไม่แบ่งปันกับผู้อื่นเป็นอันขาด

Q: Can I buy the roasted coffee beans at the stores? Mezzo มีจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วที่หน้าร้านหรือไม่?

A: We sell the roasted coffee beans at all Mezzo locations. At your request, our staff are happy to grind the beans while you wait.
คุณสามารถซื้อเมล็ดกาแฟได้ที่ร้าน Mezzo ทุกสาขา และหากคุณต้องการ พนักงานของเรายินดีที่จะบดให้คุณในขณะที่คุณรอ

Q: Does Mezzo franchise domestically & internationally? ร้าน Mezzo มีขาย Franchise ในเมืองไทย และต่างประเทศหรือไม่?

A: Yes, we do offer a Franchising Program.  Here are the overall details
Outside Of Bangkok:  Starting with a Single Store, then expand to Multi Stores within a province.
In Bangkok:  Franchising is available only if you own the property to open the store.

If you are interested, please send us your Name, Address, Tel. No., E-Mail, and the Territory of your interests. Thank you.

ทางบริษัทฯ มีนโยบายมอบสิทธิ์เพื่อเปิดร้านเมซโซ่  โดยรูปแบบของระบบ Franchise มีดังนี้
ต่างจังหวัด:  เริ่มต้นจากการเปิด 1 สาขา (Single Store) และขยายสาขาเพิ่มเป็นหลายสาขา (Multi Stores) เพื่อให้มีรายได้และผลกำไรเหมาะสมกับการบริหารงานแบบมืออาชีพ
ในกรุงเทพฯ:  นโยบายของบริษัทฯ คือเปิดสาขาเอง แต่หากผู้ใดมีพื้นที่เป็นของตนเองและมีความพร้อม ทางเมซโซ่ก็ยินดีพิจารณา

หากคุณมีความสนใจ กรุณาส่ง ชื่อ/นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร E-Mail และจังหวัด/พื้นที่เปิดร้านในกรุงเทพฯ ที่คุณเป็นเจ้าของมาทางอีเมล์  ขอบคุณค่ะ

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Q: How long can "Mezzo Milk" be stored? "นมเมซโซ่"เก็บได้นานเท่าไหร่?

A: With proper care - being kept in a cool dry place, it can be kept for up to 1 year, before opening.
After opening, it must be refrigerated, and can be stored for about 3 weeks.

หากเก็บรักษาอย่างถูกวิธี - ในที่แห้งและไม่ร้อน จะสามารถเก็บได้ 1 ปี ก่อนเปิดกล่อง
หลังจากเปิดใช้ ต้องเก็บในตู้เย็น และสามารถเก็บได้ประมาณ 3 สัปดาห์

Q: How long can the "MezzoX" products be stored? ผลิตภัณฑ์ MezzoX เก็บได้นานเท่าไหร่?

  A: With proper care - being kept in a cool dry place, they can be kept for up to 1 year.
  And due to the fact that each serving is individually sealed, the small packets will still last a long time, even though the large bag has been opened.

  หากเก็บรักษาอย่างถูกวิธี - ในที่แห้งและไม่ร้อน จะสามารถเก็บได้ 1 ปี
  และเนื่องจากได้แบ่งบรรจุเป็นซองเล็กเพื่อสะดวกในการปรุงครั้งละ 1 แก้ว ถึงแม้ว่าจะเปิดซองใหญ่แล้ว ซองเล็กก็ยังสามารถเก็บรักษาได้

  Q: How should I store Mezzo's fresh baked products? ควรเก็บผลิตภัณฑ์อบสดของร้าน Mezzo อย่างไรจึงได้คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุด?

  A: Mezzo products are made with the best ingredients imported from all over the world, and baked fresh daily. No preservatives are used, please keep in an air-tight container, in a cool place. "Brownie, Cheese Brownie, Butter Cake, Cake must be stored in a refrigerator."
  ผลิตภัณฑ์ของ เมซโซ่ ทำจากวัตถุดิบเกรด A ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และอบสดทุกวัน เนื่องจากไม่มีสารกันเสีย กรุณาเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ในที่อากาศไม่ร้อน "บราวนี่, ชีส บราวนี่, บัตเตอร์เค้ก, เค้ก ต้องเก็บในตู้เย็น"

  Q: How to apply to become a Mezzo Member? ขั้นตอนการสมัครสมาชิกมีอะไรบ้าง?

  A: Only a few simple steps (Free Application):

  • Apply online at www.mezzo.co/members/
  • Login to your account, to fill out the remaining information.
  • After about 1 week, you will be able to use your mobile number at all Mezzo locations (during special promotions for members)

  ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน (สมัครฟรี):

  • สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.mezzo.co/members/
  • ล๊อกอินเพื่อกรอกข้อมูลส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
  • หลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์ คุณสามารถแจ้งเบอร์โทรก่อนการสั่งซื้อที่ร้านเมซโซ่ทุกสาขา (ในกรณีที่มีส่วนลดพิเศษหรือสะสมคะแนนสำหรับสมาชิก)

  Q: Is the product quality delivered by the Post Office/EMS the same as the ones at the store? คุณภาพของขนมที่ส่งมาทาง ไปรษณีย์/EMS จะเหมือนซื้อที่หน้าร้านหรือไม่?

  A: We guarantee the quality of all our products, no matter how you purchase them. Simply for the following reasons:

  • We only sell online the products that are not easily damaged, whether by force or temperature. For examples, we don't sell cakes, brownies, etc.
  • We pack the freshest products using great care in a thick carton box, filled with foam pieces, bubbles, or shreded paper. So the products you receive are in the same state as when they left our kitchen.
  • We recommend shipping via EMS, so you receive the package the next day. (only if ordered & payment made before 10:00am, and the products are available)

  เรารับประกันผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะซื้อผ่านช่องทางใดก็ตาม เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้:

  • เราเลือกส่งเฉพาะสินค้าที่ไม่เสียหายง่ายๆ ไม่ว่าจะด้วยแรงกระแทกหรือด้วยอากาศร้อน ตัวอย่างเช่น เราไม่ส่ง เค้ก หรือ บราวนี่ ทางไปรษณีย์
  • เราบรรจุสินค้าที่สดใหม่ในกล่องที่หนา ด้วยความระมัดระวังที่สุด และรองด้วยโฟม ถุงลมเล็กๆ หรือเศษกระดาษเพื่อป้องกันการกระแทก เพราะฉนั้นสิ่งที่คุณได้รับก็จะมีสภาพดีเหมือนตอนที่เราส่งออกไป
  • เราแนะนำให้คุณส่งด้วยบริการ EMS เพื่อคุณจะได้รับสินค้าในวันถัดไป (ต้องสั่งซื้อและชำระเงินก่อน 10:00 เช้าเท่านั้น และสินค้าไม่ขาดในสต๊อคด้วย)