งานเปิดตัวร้าน เมซโซ่ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ - พิธีกรแนะนำรายละเอียดของงาน