ถนน มิตรภาพ ตำบล ปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000
1st FL, next to main Lobby elevators

ชั้น 1, ข้างลิฟท์บริเวณโถงกลาง  T. 036-230-239