ชั้น 3 ใกล้ลิฟท์แก้วกลางศูนย์ ข้างบันใดเลื่อน หน้าร้าน Apple iStudio
3rd FL, Near Center Glass Elavators, Next To Escalators, front of iStudio T. 0-2884-8276