บริษัท เมซโซ่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสด เบเกอร์รี่ อาหารว่าง และชุดของขวัญ ในนาม Mezzo (เมซโซ่) ปัจจุบันมี 70 กว่าสาขาในกรุงเทพฯ ชลบุรี อยุธยา  เรากำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น รักงานขาย/บริการ และพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าไปกับเรา

สนใจสมัครได้ที่ร้านเมซโซ่ทุกสาขา ส่งเอกสารสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองที่:
บ. เมซโซ่ จำกัด (ใกล้ตึกการบินไทยสำนักงานใหญ่ บนถนน วิภาวดี-รังสิต)

66 ถ. วิภาวดี-รังสิต ซ. 20 (ซ. ทรงสะอาด) จอมพล จตุจักร กทม 10900
T: 08-6325-6017  0-2690-7750 (-2)  F: 0-2690-7753
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Asst Area Manager / Area Manager ผู้ช่วย ผจก เขต / ผจก เขต


  Asst. Area Manager / Area Manager ผู้ช่วยผู้จัดการเขต / ผู้จัดการเขต

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีภาวะการเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - รักงานขายและบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการจัดการ อย่างน้อย 4 ปี
ราย ละเอียดงาน: เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และผลประกอบการด้านการเงินของหลายๆ สาขาที่รับผิดชอบ ต้องเป็นผู้ที่รักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกๆ ร้านอย่างสูงสุดตลอดเวลา ต้องรักษาและดำเนินตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับทุกๆ อย่างของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ และส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ต้องสามารถเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ ชี้แนะ และคำปรึกษา เพื่อให้ทีมงานของตนแต่ละคน มีการทำงานร่วมกัน และเกิดการพัฒนาการทำงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จโดยรวมของบริษัทฯ

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentives), ของขวัญวันเกิด, เบี้ยขยัน, เงินค่าตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานต่างสาขา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

Chef / Baker / Bakery Staff เชฟ / ผู้ผลิตเค้ก เบเกอรี่ และขนมปัง

Chef / Baker / Bakery Staff เชฟ / ผู้ผลิตเค้ก เบเกอรี่ และขนมปัง

ทุกๆ คนในฝ่ายผลิตของเรา นับได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของ เมซโซ่ พวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ รสชาติดีเลิศ และได้มาตรฐานอย่างสูงสุด

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • การศึกษาระดับ ม. 6 ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญาขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้
 • หากมีความรู้ด้านการทำหรืออบขนม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentives), ของขวัญวันเกิด, เบี้ยขยัน, เงินค่าตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานต่างสาขา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

Management Trainee ผู้จัดการร้านฝึกหัด

  Management Trainee ผู้จัดการร้านฝึกหัด

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - รักงานขายและบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
รายละเอียดงาน: ดูแลให้การบริการ และสินค้าในร้านได้รับมาตรฐาน รวมถึงกำกับดูแลทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentives), ของขวัญวันเกิด, เบี้ยขยัน, เงินค่าตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานต่างสาขา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

Store Staff พนักงานประจำร้าน

   Store Staff พนักงานประจำร้าน

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - รักงานขายและบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentives), ของขวัญวันเกิด, เบี้ยขยัน, เงินค่าตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานต่างสาขา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

Technician And Maintenance Staff เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างและซ่อมบำรุง

  Technician & Maintenance Staff เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างและซ่อมบำรุง

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา - ปวช ขึ้นไป
 • หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสายงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถขับขี่รถจักยานยนต์/รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานนอกเวลา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

Warehouse & Logistics Manager/Asst. Manager ผู้จัดการ/ผู้ช่วย ผจก คลังสินค้าและจัดส่ง

 

บริษัท เมซโซ่ จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสด เบเกอร์รี่ และชุดของขวัญ ในนาม Mezzo (เมซโซ่) ปัจจุบันมีร่วม 70 สาขาในกรุงเทพฯ และกำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น รักงานขาย/งานบริการ และพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าไปกับเรา

 

สนใจสมัครได้ที่ร้านเมซโซ่ทุกสาขา ส่งเอกสารสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองที่:
บ. เมซโซ่ จำกัด (ใกล้ตึกการบินไทยสำนักงานใหญ่ บนถนน วิภาวดี-รังสิต)
66 ถ. วิภาวดี-รังสิต ซ. 20 (ซ. ทรงสะอาด) จอมพล จตุจักร กทม 10900
T: 08-6325-6017, 0-2690-7750 (-2) Fax: 0-2690-7753 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Warehouse & Logistics Manager/Asst. Manager ผู้จัดการ/ผู้ช่วย ผจก คลังสินค้าและจัดส่ง

 • เพศชาย อายุ 31 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา ถ้าเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสปการณ์ในการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้การใช้งาน Microsoft Office เป็นอย่างดี ถ้าเคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า/จัดส่งจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง สามารถควบคุมดูแลพนักงานในแผนกได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์สมารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • ประจำที่สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์
 • หากสามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (***ไม่จำเป็น)

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ของขวัญวันเกิด
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

Warehouse And Logistics Manager / Asst Manager ผู้จัดการ/ผู้ช่วย ผจก คลังสินค้าและจัดส่ง


Warehouse & Logistics Manager/Asst. Manager ผู้จัดการ/ผู้ช่วย ผจก คลังสินค้าและจัดส่ง

 • เพศชาย อายุ 31 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา ถ้าเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสปการณ์ในการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้การใช้งาน Microsoft Office เป็นอย่างดี ถ้าเคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า/จัดส่งจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง สามารถควบคุมดูแลพนักงานในแผนกได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์สมารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • ประจำที่สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์
 • หากสามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (***ไม่จำเป็น)

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ของขวัญวันเกิด
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

Warehouse And Logistics Staff เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง

 Warehouse & Logistics Staff เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากสามารถขับขี่รถจักยานยนต์/รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่ากะเช้า, ค่าล่วงเวลา (OT), ของขวัญวันเกิด, เบี้ยขยัน, เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานนอกเวลา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด