• 1
 • 1
 • 1


Warehouse & Logistics Manager/Asst. Manager ผู้จัดการ/ผู้ช่วย ผจก คลังสินค้าและจัดส่ง

 • เพศชาย อายุ 31 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา ถ้าเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสปการณ์ในการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้การใช้งาน Microsoft Office เป็นอย่างดี ถ้าเคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า/จัดส่งจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง สามารถควบคุมดูแลพนักงานในแผนกได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์สมารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • ประจำที่สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์
 • หากสามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (***ไม่จำเป็น)

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ของขวัญวันเกิด
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด