• 1
 • 1
 • 1

Chef / Baker / Bakery Staff เชฟ / ผู้ผลิตเค้ก เบเกอรี่ และขนมปัง

ทุกๆ คนในฝ่ายผลิตของเรา นับได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของ เมซโซ่ พวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ รสชาติดีเลิศ และได้มาตรฐานอย่างสูงสุด

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • การศึกษาระดับ ม. 6 ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญาขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้
 • หากมีความรู้ด้านการทำหรืออบขนม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทน และสวัสดิการ:
 • เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา (OT), เงินรางวัลจากยอดขาย (Incentives), ของขวัญวันเกิด, เบี้ยขยัน, เงินค่าตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงกรณีไปช่วยงานต่างสาขา
 • ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุดประจำ, ชุดพนักงาน (Uniform), สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ฝึกอบรมตลอดทั้งปี, สวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด